شرکت DataLink در حوزه شبکه ­های کامپیوتری خدمات زیر را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می­نماید:

 • بازدید و مشاوره کاملاً رایگان از شرکت­ها و سازمان­های خصوصی و دولتی
 • آموزش کاملاً رایگان کاربری شبکه و کامپیوتر
 • فروش کلیه قطعات و تمامی برندهای سخت­افزاری شبکه و کامپیوتر
 • نصب و راه­اندازی 0 تا 100 شبکه­های کامپیوتری شامل کابل­کشی، داکت­کشی، نصب ترانک، زدن Patch Panel، آرایش Rack، نصب Server، Switch، Router، Access Point، ADSL Modem، پریز شبکه، زدن Keystone و نصب کلیه تجهیزات شبکه
 • راه­اندازی شبکه­های Domain و Workgroup
 • انجام کلیه تنظیمات نرم­افزاری Serverها و راه­اندازی کلیه Serviceها
 • Switch & Router Configuration
 • پیاده­سازی DataCenter
 • نصب و آرایش تخصصی Rack
 • راه­اندازی UPS
 • راه­اندازی Serviceهای File Sharing، Internet Sharing، Domain Controller، DHCP Server، DNS Server، Antivirus Server و …
 • عقد قرارداد پشتیبانی کامپیوتر و شبکه شرکت­ها و سازمان­ها
 • Trouble Shooting شبکه
 • امنیت شبکه
 • Link کردن شعبه­های مختلف یک سازمان به یکدیگر
 • تعمیرات سخت­افزاری و حل مشکلات نرم­افزاری Serverها
 • راه­اندازی اینترنت، انجام تنظیمات ADSL Modem، Wimax و Share کردن اینترنت بین کاربران

شرکت DataLink از برندهای زیر در ارائه محصولات خود استفاده می نماید:
cisco
Legrand
D-Link
Linksys